Texas Hold’em

När man spelar Texas Holdém spelar man med gemensamma kort. Därför ligger fokusen lika mellan korten som delas ut och på bettingen.

Pokertermer

Det är bra att lära sig pokertermer innan man spelar så man har mer förståelse för spelet. De vanligaste pokertermerna är:

• Dealer: Den som delar ut korten i den aktuella handen, eller som sitter med dealerknappen.

• Blinds: Innan några kort delas ut ska en obligatorisk avgift betalas ut, det är blinds, även kallad mörkar på svenska.

• Pre-flop: I stort sett allt som händer före de gemensamma korten läggs ut

• Flop: Innebär de tre första gemensamma korten.

• Post flop: Gäller det som händer efter de gemensamma korten lagts ut.

• Flop: Innebär de tre första gemensamma korten.

• Turn: Innebär det fjärde gemensamma kortet.

• River: Innebär det femte och sista gemensamma kortet.

• Showdown: Detta menas när alla spelare visar sina kort för att se vem som är vinnare.

Hur man spelar

Texas Holdém spelas med en roterande dealer. Först måste man avgöra vem som ska starta som dealer. Efter avslutad hand skickas dealer knappen åt vänster. Man avgör den startande dealern genom att dela ut ett uppåtvänt kort till spelarna, den som får högst startar. Ess är högst.

När man bestämt detta, har marker och lagt blindsen är det dags att börja. Korten delas ut medsols och alla börjar med två kort var. Då börjar bettingrundan.

I Texas holdém är en hand med minst en bettingrunda och max fyra bettingrundor.

När man avslutat fjärde och sista bettingrundan eller om alla spelare förutom en har lagt sig så avslutas handen.

Vid den fjärde bettingrundan är det dags för de spelare som är kvar att visa upp korten, en så kallad showdown. Det är så man avgör vinnaren.

Pre-flop

På första bettingrundan måste varje spelare bestämma sig vad de vill göra när de fått sina två kort. En spelare i taget agerar. Spelaren till vänster om Big blind börjar. Då har spelarna dessa valmöjligheter:

• Fold: Innebär att spelaren inte betalar något utan kastar korten och väntar på nästa hand för att spela igen.

• Syna: Innebär att man stannar kvar i handen genom att betala samma belopp som Big blind.

• Höj: Man lägger mer än Big blind, minst det dubbla. Beroende på vilket Texas Holdém man spelar avgör hur mycket man får höja. Det vanligaste är NO-limit Holdém där det inte finns någon gräns för hur mycket man kan höja.

Därefter är det nästa spelares tur som får samma valmöjligheter och så vidare.

Efter att alla agerat och bara en spelare är kvar, eller om alla spelare är kvar och betalat samma belopp i potten kan man avsluta bettingrundan.

Floppen

Nästa bettingrunda startas så fort pre-flop rundan är kvar. Denna runda börjar man genom att först lägga ut ett kort nedåtvänt kort följt av tre uppåtvända kort.

Bettingrundan kan starta då floppen, dessa kort, lagts ut.

Den här rundan går till på samma sätt förutom två avvikelser. Denna gång startar man till vänster om dealerknappen. Spelaren som är först kan välja mellan betta och checka. Det är dessutom gratis att syna då inga bet gjorts ännu.

Turn

Med turn menar man att man bränner ett till kort och lägger ut ett enskilt uppåtvänt. Detta gäller efter bettingrundan på floppen avslutats och det är två eller fler spelare kvar i handen.

När den tredje bettingrunda startar gäller samma bettingregler som vid floppen.

River

Nu bränner man ett kort till om det finns fler än en spelare kvar. Sedan läggs ett kort ut som kallas för river. Detta är det sista kortet som läggs ut uppåtvänt.

Nu startar den fjärde bettingrundan som är samma som turnen.

Efter denna bettingrunda avslutats går man till showdown om det är fler än en spelare kvar i potten. Då visar spelarna som är kvar sina kort. Vinnaren blir den spelare med bästa korten på handen.